PROGEDA Proje Geliştirme, Eğitim ve Danışmanlık Hizmetleri Ticaret Limited Şirket

Faaliyet alanlarımızın kapsamı

PROGEDA, ulusal ve uluslararası alanda Ar-Ge faaliyetlerine yönelik olarak:

 • En doğru proje fikrinin oluşturulması,
 • En uygun fon kaynağının tespit edilmesi,
 • Ortak bulma ve konsorsiyum oluşumu dahil projenin her yönüyle geliştirilmesi,
 • İlgili fon sağlayıcıya proje başvurusunun yapılması ve gerekli prosedürlerin takibi,
 • Projenin yönetilmesi,

aşamalarını kapsayan proje danışmanlığı hizmetleri ve bu aşamaların müşteri bünyesinde sürekliliğini sağlamaya yönelik olarak tasarlanan eğitim hizmetleri sunmaktadır.

Uluslararası Ar-Ge projelerine yönelik hibe destek programlarında önceliklerimiz:

 • HORIZON Europe Programı
 • Eureka Programı

Ulusal Ar-Ge projelerine yönelik hibe destek programlarında önceliklerimiz:

 • TÜBİTAK KOBİ/Sanayi Ar-Ge Destekleri
 • TÜBİTAK Akademik Ar-Ge Destekleri
 • KOSGEB AR-GE, İnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı
Faaliyet alanlarımızın kapsamı

Faaliyet alanlarımızın kapsamı

Eğitim

PROGEDA, başta H2020 Programı genel bilgilendirme eğitimleri olmak üzere diğer programları da kapsayacak şekilde,

 • Proje teklifi hazırlama ve sunma (uygulamalı eğitim)
 • Proje yönetimi (uygulamalı eğitim)
 • Finansal konularda dikkat edilmesi gereken noktalar (uygulamalı eğitim)
 • Proje hazırlarken ve yönetirken karşılaşılan sorunlar ve deneyim paylaşımları

gibi konularda kapsamlı eğitimler vermektedir.

Kuruluşunuza özel eğitimler için lütfen bizimle temasa geçiniz.

Proje Önerisi Hazırlama

 • Proje önerisinin hazırlanması ve başvuru sürecinin yürütülmesi ve koordinasyonu:
 • Proje iş planı (iş paketleri, faaliyetler, çıktılar, dönüm noktaları vb.)
 • Proje zaman planı (gannt chart)
 • Proje organizasyon yapısı ve proje yönetim planı
 • Bütçe planı (adam-ay öngörüleri ve bütçe kalemleri)
 • Proje önerisinin tüm yönleriyle zamanında ve eksiksiz tamamlanması
 • Başvuru prosedürleri
 • Konsorsiyumun oluşturulması (Horizon Europe ve Eureka):
 • Potansiyel ortakların belirlenmesi
 • Potansiyel ortaklar: irtibat, iletişim ve değerlendirme
 • Ön konsorsiyum anlaşması (işbirliği protokolü)
 • Konsorsiyum içi müzakereler: iş ve bütçe dağılımı
 • Yönlendirme ve destek sağlanması
Faaliyet alanlarımızın kapsamı

Proje Yönetimi

İlgili programın belirlemiş olduğu kurallar çerçevesinde projenin idari yönetiminin proje yönetim ofisi olarak destek sağlanması

Faaliyet alanlarımızın kapsamı

Ortaklık Fırsatlarının Takibi

 • Çağrıların ve ortak arama duyurularının takibi, özetlerinin hazırlanması, kategorizasyon ve duyurularının yapılması yoluyla farkındalık yaratılması
 • Ayrıca, ilgilenen kuruluşun faaliyet alanları ile ilgili olabilecek tüm platformlarda:
 • Kuruluşun görünürlüğünü ve tanınırlığını artırmak üzere uygun tanıtımların yer alması sağlanacaktır (üyelik ve bilgi güncelleme),
 • Sürekli takip sağlanarak ilgili ortak arayanlar tespit edilecek ve ilgi bildirimi prosedürleri yürütülecektir.
 • Bu aşamaları takiben, konsorsiyuma dahil olma süreci yürütülecektir. Bu kapsamda:
 • Konsorsiyum lideri ile proje faaliyetleri ve bütçesi müzakere edilecektir,
 • Sunulacak proje önerisine gerekli katkılar sağlanacaktır,
 • Gereken diğer tüm resmi prosedürler tamamlanacaktır
 
#
Tamam